AANDACHT!

DOOR STRUCTUURVERANDERINGEN BINNEN DE VERENIGING ANDERS ZIEN VFG KUNT U ONZE ACTIVITEITEN RAADPLEGEN VIA ONZE NIEUWE URL DIE TEVENS GEBRUIKSVRIENDELIJKER IS GEWORDEN VOOR BLINDEN (INDIEN SPRAAKTECHNOLOGIE AANWEZIG IS) EN SLECHTZIENDEN

NIEUWE WEBSITE:   https://anders-zien.weebly.com

                                    https://anders-zien.weebly.com