AANDACHT!

DOOR STRUCTUURVERANDERINGEN BINNEN DE VERENIGING ANDERS ZIEN VFG KUNT U ONZE ACTIVITEITEN RAADPLEGEN VIA ONZE NIEUWE URL DIE TEVENS GEBRUIKSVRIENDELIJKER IS GEWORDEN VOOR BLINDEN (INDIEN SPRAAKTECHNOLOGIE AANWEZIG IS) EN SLECHTZIENDEN.

NIEUWE WEBSITE:   https://anders-zien.weebly.com

                                     https://anders-zien.weebly.com

AANDACHT!

Annulatievoorwaarden:

Enkel ziekte van de ingeschreven persoon of overlijden van familie wordt als geldige reden beschouwd. Dit dient steeds met een attest bewezen te worden.

Annulatie kost:

- met attest:

  meer dan een week voor het event: geen kost

  minder dan een week voor het event: € 5,00 (admin. kost)

- zonder attest:

  meer dan een week voor het event: € 5,00 (admin. kost)

  minder dan een week voor het event: € 15,00 (gemaakte kosten)

Wie niet opdaagt zonder te verwittigen krijgt zijn deelnamegeld niet teruggestort, ongeacht de reden.

 

OM DE KOSTEN VAN ONZE UITSTAPPEN TE DRUKKEN, DOEN WIJ ZO VEEL MOGELIJK MET HET OPENBAAR VERVOER.

OPGELET! KOSTEN VOOR HET OPENBAAR VERVOER ZIJN NIET IN DE PRIJS BEGREPEN.

WIE GEEN LID IS, IS NIET GEDEKT DOOR ONZE VERZEKERING.

MEN KAN TEN ALLE TIJDE LID WORDEN.