OPGELET!!!!!!!!!!!!!!

VANAF.....................NIEUW REKENINGNUMMER GEBRUIKEN.

BE

Gullegem, dinsdag 3 maart

KOMEN ETEN

Zoals iedere maand komen we met z'n allen samen in 't Gulleheem in een steeds maar groeiende groep om er te genieten van een heerlijke maaltijd en er gezellig te kletsen tijdens het slurpen aan een lekker kopje koffie/thee met een stuk taart.

We bieden je:

Soep - Dagschotel met 1 gratis drankje (tot 1,20 euro) dessert en achteraf koffie/thee met gebak.

Alle anders dranken zijn voor eigen rekening.

Plaats: 't Gulleheem, Gulleheemlaan 20, 8560 Gullegem.

Wie rechtstreeks gaat meld dit bij inschrijving.

Praktisch: 

We verzamelen aan de praatpaal in het station te Brugge om 09:45 en nemen samen de trein naar Kortrijk om 10:14 met aankomst om 11:05

We verzamelen aan de achterkant van het station te Kortrijk bij de fietsenstalling om 11:15 en nemen samen bus 61 naar 't Gulleheem.

Iedereen zorgt voor zijn eigen mobiele begeleiding!

Prijs: Leden betalen elk 13 euro. Niet-leden betalen elk 18 euro.

Inschrijven kan tot uiterlijk 24/02/20 op 0485 37 83 81 bij Patrick, via e-mail of door vzwanderszien@hotmail.com of door overschrijving op rekeningnummer: BE05 7512 0818 4975 met vermelding: 030320.

Wie niet betaald heeft uiterlijk op 25/02/20 telt niet mee als deelnemer.

SOS-nummer: 0485 37 83 81

Brugge, zondag 15 maart

DINER MET VFG

Maandelijkse bijeenkomst met diner.

In premiere: Diva show.

Plaats: O C "De Balsemboom" Ganzestraat 33, 8000 Brugge.

Ingang vanaf 11:30 langs Bilkske naast rode poort die gemakkelijk te bereiken is met bus 6 of 16 met halte langs de Kazernevest aan het basket plein.

Iedereen zorgt voor zijn eigen mobiele begeleiding!

Inschrijven en prijs: zie de DIALOOG of bel 0485 37 83 81 bij Patrick.

Wie niet betaald heeft uiterlijk op 07/03/20 telt niet mee als deelnemer.

Zerkegem, zaterdag 21 maart

LENTEWANDELING: Het Ter Walle Pad deel 1 (7km)

Dat Zerkegem in de vroegere eeuwen een afhankelijkheid van het kroondomein Snellegem zou zijn geweest is een hypothese. Het domein Zerkegem hing immers reeds van voor 867 af van de abdij van Atrecht met haar patroon Sint - Vedastus ...

Langs deze wandelroute verkennen we een gedeelte van het Vloethemveld dat zich uitstrekt ten zuiden en een stukje Poldergebied dat ten noorden van de dorpskern van Zerkegem ligt. Het is eerder een rustige natuurwandeling dan een tocht vol weetjes langs verharde en onverharde wegen.

Praktisch:

We verzamelen aan de praatpaal in het Station te Brugge om 11:45 en nemen samen de bus naar Zerkegem.

Iedereen zorgt voor zijn eigen mobiele begeleiding!

Prijs: Deze activiteit is gratis maar inshrijven is noodzakelijk.

Kosten voor het openbaar vervoer zijn niet in de prijs begrepen.

Inschrijven kan tot uiterlijk 19/03/20 op 0485 37 83 81 bij Patrick of via e-mail vzwanderszien@hotmail.com 

SOS-nummer: 0485 37 83 81 

AANDACHT!

Annulatievoorwaarden:

Enkel ziekte van de ingeschreven persoon of overlijden van familie wordt als geldige reden beschouwd. Dit dient steeds met een attest bewezen te worden.

Annulatie kost:

- met attest:

  meer dan een week voor het event: geen kost

  minder dan een week voor het event: € 5,00 (admin. kost)

- zonder attest:

  meer dan een week voor het event: € 5,00 (admin. kost)

  minder dan een week voor het event: € 15,00 (gemaakte kosten)

Wie niet opdaagt zonder te verwittigen krijgt zijn deelnamegeld niet teruggestort, ongeacht de reden.

 

OM DE KOSTEN VAN ONZE UITSTAPPEN TE DRUKKEN, DOEN WIJ ZO VEEL MOGELIJK MET HET OPENBAAR VERVOER.

OPGELET! KOSTEN VOOR HET OPENBAAR VERVOER ZIJN NIET IN DE PRIJS BEGREPEN.

WIE GEEN LID IS, IS NIET GEDEKT DOOR DE VERZEKERING AFGESLOTEN TUSSEN AXA EN AZ. MEN KAN TEN ALLE TIJDE LID WORDEN.