NIEUWS

WIE LID WIL WORDEN VAN ONZE VERENIGING KAN DIT DOOR UW GEGEVENS DOOR TE GEVEN OP VZWANDERSZIEN@HOTMAIL.COM VIA 0485 37 83 81 BIJ PATRICK OF DOOR OVERSCHRIJVING VAN 12,00 EURO PER PERSOON OP REKENINGNUMMER: BE05 7512 0818 4975 MET VERMELDING: LIDGELD 2020

STEUNEND LID 10 EURO PER PERSOON. HIERMEE KAN MEN NIET DEELNEMEN AAN ACTIVITEITEN AAN DE LEDENPRIJS. 

ZIE OOK ONZE FACE BOOK PAGINA

WE HEBBEN STEEDS 2 ROLWAGENS EN 1 ROLLATTOR TER BESCHIKKING MAAR DAN WEL MET EIGEN BEGELEIDING OM TE DUWEN.