GULLEGEM, dinsdag 3 december

ROESELARE, zaterdag 14 december

KERSTFEEST

BRUGGE, zondag 15 december

KERSTFEEST: DINER MET LIVE MUZIEK

Plaats: Dienstencentrum "De Balsemboom" Ganzestraat 33, 8000 Brugge.

Ingang vanaf 11:00 langs Bilkske in rode poort.

Prijs: meer info volgt

KORTRIJK, vrijdag 20 december

AANDACHT!

WIE ANNULEERT VOOR DEELNAME AAN EEN ACTIVITEIT NA DE UITERSTE INSCHRIJVINGSDATUM, ZAL DE REEDS GEMAAKTE KOSTEN MOETEN BETALEN. WIE ANNULEERT TIJDENS DE LAATSTE 2 DAGEN VOOR EEN ACTIVITEIT, KAN ZIJN GELD NIET TERUGKRIJGEN, DAAR WIJ EVENEENS DEZE KOSTEN MOETEN BETALEN.

OM DE KOSTPRIJS VAN ONZE UITSTAPPEN TE DRUKKEN, DOEN WIJ ZO VEEL MOGELIJK MET HET OPENBAAR VERVOER.

OPGELET! KOSTEN VOOR HET OPENBAAR VERVOER ZIJN NIET IN DE PRIJS BEGREPEN.

WIE GEEN LID IS, IS NIET GEDEKT DOOR DE VERZEKERING AFGESLOTEN TUSSEN AXA EN AZ. MEN KAN TEN ALLE TIJDE LID WORDEN.