AANDACHT!

DOOR STRUCTUURVERANDERINGEN BINNEN DE VERENIGING ANDERS ZIEN VFG KUNT U ONZE ACTIVITEITEN RAADPLEGEN VIA ONZE NIEUWE URL DIE TEVENS GEBRUIKSVRIENDELIJKER IS GEWORDEN VOOR BLINDEN (INDIEN SPRAAKTECHNOLOGIE AANWEZIG IS) EN SLECHTZIENDEN.

DEZE SITE WORDT GESPONSERD DOOR:

GEERS JEROEN EN BOSSUYT SASKIA

 

AANDACHT!

Annulatievoorwaarden:

Enkel bij ziekte van de ingeschreven persoon of bij overlijden van familie wordt als geldige reden beschouwd. Dit dient steeds met een attest bewezen te worden.

Annulatiekosten:

- met een attest:

meer dan een week voor het event: geen kosten;

minder dan een week voor het event: € 5,00 (administratiekosten).

- zonder attest:

meer dan een week voor het event: € 5,00 (administratiekosten);

minder dan een week voor het event: € 15,00 (gemaakte kosten).

Wie niet opdaagt zonder te verwittigen, krijgt zijn deelnamegeld niet terugbetaald, ongeacht de reden.

 

OPGELET! KOSTEN VOOR HET OPENBAAR VERVOER ZIJN NOOIT IN DE PRIJS MEEGEREKEND.

WIE GEEN LID IS (MET UITZONDERING VAN DE EERSTE BEGELEIDER), IS NIET GEDEKT DOOR ONZE VERZEKERING.

WIJ HEBBEN STEEDS 2 ROLWAGENS EN 1 ROLLATTOR DIE KUNNEN GEBRUIKT WORDEN BIJ ONZE ACTIVITEITEN MAAR DAN WEL MET EIGEN BEGELEIDING OM TE DUWEN!